Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน 0023.3/ว332 ลงวันที่ 27กันยายน 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินทุนสิ่งแววดล้อม
20 ก.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/941 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันธ์ทักษะทางไซเบอร์
02 ส.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว12902 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่องติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564)
25 ก.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 12589 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖5
12 ก.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ 720 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"
23 พ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัดสกลนคร)
09 ก.พ. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/144 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย
23 พ.ย. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/21439 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณโครงการ “เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่” ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game
23 พ.ย. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/21438 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker)
29 ก.ย. 2564 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/ว 17915 เรื่อง การจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 4เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน