Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวประกวดราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ย. 2563
ถึง
12 ธ.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1385 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
14 ต.ค. 2563
ถึง
14 พ.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1247 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ต.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
ถึง
07 ก.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๘๘๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓
09 ก.ค. 2563
ถึง
09 ส.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
08 มิ.ย. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๑๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๕๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
12 มี.ค. 2563
ถึง
12 เม.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
11 ก.พ. 2563
ถึง
11 มี.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th