Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวประกวดราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2561
ถึง
12 ธ.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
15 พ.ย. 2561
ถึง
15 พ.ย. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
09 ต.ค. 2561
ถึง
09 ต.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๒๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
09 ส.ค. 2561
ถึง
09 ส.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๙๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
11 ก.ค. 2561
ถึง
11 ก.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 ก.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/583 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
15 พ.ค. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/466 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561
ถึง
17 เม.ย. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๓๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
12 มี.ค. 2561
ถึง
12 เม.ย. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th