Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน




ข่าวประกวดราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ย. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
13 ส.ค. 2562
ถึง
13 ส.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๙๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
05 ก.ค. 2562
ถึง
05 ก.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๘๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
07 มิ.ย. 2562
ถึง
07 มิ.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๔๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
13 พ.ค. 2562
ถึง
13 พ.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
10 เม.ย. 2562
ถึง
10 เม.ย. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
05 มี.ค. 2562
ถึง
05 มี.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
08 ก.พ. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
14 ม.ค. 2562
ถึง
14 ม.ค. 2562
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
12 ธ.ค. 2561
ถึง
12 ธ.ค. 2561
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th